Alapfok C típusú nyelvvizsga

Javasolt tananyag: Ablonczyné: 1000 domande 1000 risposte kijelölt részei, + a nyelvstúdió által összeállított segédanyag.

Közép- és felsőfok C típusú nyelvvizsga

  • Szóbeli vizsgához javasolt: Nyitrai T. Parole, parole, parole, Ablonczyné: 1000 domande 1000 risposte, Hai capito? szövegértési feladatok: + a nyelvstúdió által összeállított segédanyag.
  • Írásbeli vizsgához javasolt: Doró-Kovács: 1000 tesztkérdés, Kupcsik: Olasz prepozíciók, Fábián-Kardos: Chi la dura la vince, Progetto 3 tk.+mf. + a nyelvstúdió által összeállított segédanyag, aktuális cikkek, szövegek fordítása, tömörítése.

Felkészítés az érettségire közép- és emelt szinten

A felkészüléshez javasolt: Bulinszky-Horváth: Esami comunicativi in italiano, Bernátné-Kalásziné: Le due torri, Kuthy Erika: Tramezzino.

Kiegészítő könyvek, szókincsfejlesztéshez, az olasz kultúra, történelem jobb megismeréséhez

Kenyeres-Nyitrai: Curiosità italiane, Peccianti: Storie della storia d’Italia, Peccianti: Regione per regione, Fábián-Kardos: Chi la dura la vince, + a nyelvstúdió által összeállított segédanyag, irodalmi szemelvények, cikkek.

Tananyag

ITK Origo, BME, ECL, az előírt témakörök feldolgozása, írás és beszéd fejlesztése, nagy hangsúlyt helyezve a fordítástechnikára, magyarról-olaszra, miután ez az egyik legnehezebb és gyakran legkevésbé gyakorolt feladat az iskolákban is. Aktuális cikkek feldolgozása, élvezetes formában.